Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor leveranciers bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde goederen of diensten dienen te voldoen, te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde goederen of diensten wat ons betreft dienen te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan leveranciers die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing
Wij zullen de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

 Welke cookies gebruikt Pallazzo

  • Pallazzo gebruikt op de website www.pallazzoveranda.nl cookies, waarmee technische informatie opgeslagen wordt. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op het toestel achterlaat waarmee u onze website bezocht heeft. Op deze wijze kunnen uw activiteiten op de website gevolgd worden. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op:
  • Het IP-adres van de bezoeker
  • Datum en tijd van het bezoek
  • De URL van de verwijzende pagina (de pagina via dewelke de bezoekers op de website www.pallazzoveranda.nlgekomen zijn)
  • De op www.pallazzoveranda.nlbezochte pagina’s
  • Informatie over het gebruikte browsertype, versie, bedrijfssysteem, etc.

Strikt noodzakelijk cookies

Pallazzo gebruikt technische informatie en cookies om uw bezoek aan de site mogelijk te maken, en om de performance en de gebruikerservaring van de website te verbeteren en voor data-analyse. Cookies kunnen zowel door Pallazzo zelf als ook partijen waarmee Pallazzo samenwerkt, geplaatst worden. In het volgende overzicht geeft Pallazzo uitleg over de verschillende soorten cookies, die via de website www.pallazzoveranda.nl geplaatst worden:

Analytische cookies

Pallazzo maakt gebruik van analytische cookies, bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics, waarmee informatie over het gebruik van de website verzameld wordt. Met behulp van deze cookies worden het aantal bezoekers aan de website, de duur van het bezoek en de bezochte pagina’s geregistreerd. Deze gegevens dienen om het aanbod te verbeteren en om de inhoud van de pagina optimaal aan de wensen en specificaties van de bezoekers aan te passen. Voorbeelden daarvoor zijn het automatisch invullen van formulieren en offertes, die bij het zoekprofiel van de gebruiker passen.

Sociale media en cookies

Op de website www.pallazzoveranda.nl kunt u via de sociale media knop informatie verstrekken. Met behulp van de knop kunnen de betreffende aanbieders van sociale media cookies plaatsen. Pallazzo heeft hier geen invloed op, en evenmin op het gebruik van de data.

Cookies uitschakelen

Sommige cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op uw toestel staan tot ze verstrijken of tot u ze verwijdert uit de cache (permanente cookies of tracking code) en zorgen ervoor dat wij dingen over u onthouden wanneer u onze website opnieuw bezoekt om uw gebruiksgemak van onze website te optimaliseren.

De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren, maar u kunt uw browser zodanig instellen dat er geen cookies geaccepteerd worden of dat u geïnformeerd wordt zodra een cookie verzonden wordt. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van de site www.pallazzoveranda.nl niet werken wanneer cookies in uw browser uitgeschakeld zijn.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Uw gegevens blijven beschikbaar in ons database tenzij u wenst dat wij dit verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: marketing@pallazzoveranda.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Veiligheid
Pallazzo spant zich in om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Pallazzo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen. Zorg ervoor dat u het relevante privacybeleid van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Copyright
All of the material on this website including but not limited to text, photographs, images, illustrations and video recordings (“content”) is protected by copyright, trademarks and other intellectual property rights.