Privacy policy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen. Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verstrekken. Het legt ook uw keuzes uit met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens. Lees dit privacybeleid aandachtig door. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere contactpersonen
Met deze verklaring willen wij u informeren dat wij de door u verstrekte persoonsgegevens zullen verzamelen en gebruiken, aangezien dit essentieel is voor het sluiten en uitvoeren van een mogelijke overeenkomst met u. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor leveranciers van wie wij zaken en/of diensten afnemen.

Als u tot onze (potentiële) klanten behoort, gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen sturen, de specificaties of wensen waaraan bepaalde goederen of diensten moeten voldoen te bepalen en deze te kunnen leveren/verstrekken, u te factureren en snel en efficiënt met u te communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Als u een (potentiële) leverancier of andere contractspartij bent, zijn uw persoonsgegevens ook nodig voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Bij aankoop zijn ze nodig om u te informeren over de specificaties en vereisten waaraan bepaalde goederen of diensten naar onze mening moeten voldoen, om offerteaanvragen te sturen of een bestelling bij u te plaatsen, uw facturen te betalen en snel en efficiënt met u te communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u ons niet (voldoende) persoonsgegevens verstrekt, is het mogelijk dat wij de genoemde activiteiten niet kunnen uitvoeren.

Doorgifte aan derden
In het kader van de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan onze leveranciers die ons onderdelen, materialen en producten leveren of die namens ons werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast gebruiken wij externe serverruimte om (delen van) onze verkoop- en aankoopadministratie op te slaan, waarvan uw persoonsgegevens deel uitmaken.

Direct marketing
Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens opslaan en gebruiken om u in de toekomst te informeren over onze bestaande en nieuwe producten en diensten, en u mogelijk bepaalde aanbiedingen te doen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens voor dit doel te gebruiken, namelijk het vermarkten van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclame-e-mail sturen, heeft u de mogelijkheid om ons te melden dat u deze niet meer wenst te ontvangen. Onderaan elke e-mail vindt u een link om u af te melden.

De cookies die Pallazzo gebruikt
Pallazzo gebruikt cookies op de website www.pallazzoveranda.nl, die worden gebruikt om technische informatie op te slaan. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op het apparaat achterlaat waarmee u onze website hebt bezocht. Op deze manier kunnen wij uw activiteit op de website volgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

  • Het IP-adres van de bezoeker
  • Datum en tijd van het bezoek
  • De URL van de verwijzende pagina (de pagina waardoor de bezoekers op de website www.pallazzoveranda.nl zijn gekomen)
  • De bezochte pagina’s op www.pallazzoveranda.nl
  • Informatie over het type browser, versie, besturingssysteem, etc.


Strikt noodzakelijke cookies

Pallazzo gebruikt technische informatie en cookies om uw bezoek aan de site mogelijk te maken, de prestaties en gebruikerservaring van de website te verbeteren en voor gegevensanalyse. Cookies kunnen worden geplaatst door zowel Pallazzo als door partijen waarmee Pallazzo samenwerkt. Pallazzo geeft in het volgende overzicht een toelichting op de verschillende soorten cookies die via de website www.pallazzoveranda.nl worden geplaatst:

Analytische cookies
Pallazzo gebruikt analytische cookies, zoals de Google Analytics-cookies, die worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Met behulp van deze cookies worden het aantal bezoekers van de website, de duur van het bezoek en de bezochte pagina’s geregistreerd. Deze gegevens dienen om onze aanbiedingen te verbeteren en de pagina’s optimaal aan te passen aan de wensen en specificaties van de bezoekers. Voorbeelden hiervan zijn het automatisch invullen van formulieren en het aanbieden van aanbiedingen die passen bij het zoekprofiel van de gebruiker.

Social media en cookies
Op de website www.pallazzoveranda.nl kunt u gebruikmaken van de social media-knop om informatie te delen. De social media-providers die hieraan gekoppeld zijn, kunnen via deze knop cookies plaatsen. Pallazzo heeft hier geen invloed op, noch op het gebruik van de data door deze partijen.

Cookies uitschakelen
Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op het apparaat staan tot ze verlopen of tot u ze uit de cache verwijdert (permanente cookies of trackingcode). Deze cookies zorgen ervoor dat wij uw gegevens kunnen herkennen bij een volgend bezoek aan onze website, wat het gebruiksgemak van de website ten goede komt.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld zodra een cookie wordt geplaatst. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op de website www.pallazzoveranda.nl niet werken als cookies in uw browser zijn uitgeschakeld.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw gegevens blijven in onze database bewaard, tenzij u ons verzoekt om deze te verwijderen.

Uw rechten
U hebt het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien. Als er een reden is, kunt u ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan te vullen of onjuistheden te wijzigen. Verder hebt u het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens aan u te verstrekken of deze gegevens aan een andere partij over te dragen. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met info@pallazzoveranda.nl. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Pallazzo streeft ernaar de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of onbevoegde toegang tot de doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens te gebruiken voor ongepaste doeleinden.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Pallazzo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor de standaarden en praktijken met betrekking tot privacy die door deze derden worden gehanteerd. Zorg ervoor dat u het relevante privacybeleid van deze derden en hun websites leest en begrijpt voordat u hun cookies accepteert en hun website bezoekt om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Auteursrecht
Alle materiaal op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto’s, afbeeldingen, illustraties en video-opnames (“content”), is beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.